Pavillón 3

USOS: Concertos, espectáculos, actividades lúdicas e deportivas, feiras, exposicións, convencións

PLANTA: Baixa
SUPERFICIE: 8.435,85 m2
ANCHURA: 59,25 m
LONXITUDE: 135,42 m
ALTURA MÁXIMA
: 15,35 m

DOTACIÓNS: Tomas de electricidade, auga, sistemas de climatización, cafetarías, megafonía, 2.936 asentos de bancadas telescópicas, 1.000 asentos de bancadas desmontables, camerinos e entrada independente do resto de pavillóns.

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1