Pavillón 1

USOS: Feiras, salóns, exposicións, convencións, congresos, actividades lúdicas e deportivas.

PLANTA: Baixa
SUPERFICIE
: 10.108,06 m2
ANCHURA ÚTIL: 47,30 m
LONXITUDE: 158,37 m + 42,83 m
ALTURA MÁXIMA: 15,51 m

DOTACIÓNS: Tomas de electricidade, auga, sistemas de climatización, cafetarías, oficinas para organización, espazos publicitarios, megafonía. 

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1