Pavillón 2

USOS: Feiras, salóns, exposicións, convencións, congresos, actividades lúdicas e deportivas.

PLANTA: Baixa
SUPERFICIE: 6.467,58 m2
ANCHURA ÚTIL: 47,34 m
LONXITUDE
: 125,66 m
ALTURA MÁXIMA
: 15,51 m

DOTACIÓNS: Tomas de electricidade, auga, sistemas de climatización, cafetarías, oficinas para organización, espazos publicitarios, megafonía. 

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1