PADROADO
Presidenta

Excma. Sra. Dª. Mª Jesús Lorenzana Somoza

Conselleira de Economía, Industria e Innovación.
Membros do padroado

Sra. Dª. Ana Ortiz Álvarez

Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo

Sr. D. José Ramón Lete Lasa

Secretario Xeral para o Deporte

Sr. D. Anxo Manuel Lorenzo Suárez

Secretario Xeral de Cultura

Sr. D. Jesús Oitavén Barcala

Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Sr. D. José Manuel Merelles Remy

Director da Axencia de Turismo de Galicia

Sr. D. Antonio Basanta Fernández

Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Sra. Dª. Natalia Prieto Viso

Directora Xeral de Administración Local

Sr. D. Augusto Álvarez-Borrás Massó

Director Área de Internacionalización del IGAPE

Sra. Dª. Mª José Caride Estévez

Excmo. Concello de Vigo

Sr. D. Jorge A. Cebreiros Arce

Presidente
Confederación de Empresarios de Pontevedra

Sra. Dª. Marta Fernández-Tapias Núñez

Vicepresidenta Excma. Deputación de Pontevedra

Sr. D. Carlos López Font

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

Sr. D. José García Costas

Presidente
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa
COMITÉ EXECUTIVO
Presidente

Ilmo. Sr. D. Manuel Heredia Pérez

Director Xeral de Comercio e Consumo
Vogais

Secretaría Xeral para o Deporte

Secretaría Xeral de Cultura

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Axencia de Turismo de Galicia

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Dirección Xeral de Administración Local

Área de Internacionalización del IGAPE

Excmo. Concello de Vigo

Confederación de Empresarios de Pontevedra

Excma. Deputación de Pontevedra

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

D. Arsenio F. Prieto Martínez

Director Xerente

D. Francisco Javier García Martínez

Secretario

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1